Rätt fram å hejme re!

"Rätt fram å hej mä re !"

"Straight on and there you go."

The last locomotion- a portrayal of life movement toward death.

"Visslande  flicka" 2016

50x50 cm lera, grafik

"Stående längs vägg"2016

50x50 cm lera, grafik.